Cả nhà ơi, tư vấn em xíu. Nếu em muốn nhận làm thêm kế toán ngoài giờ ở các công…

Cả nhà ơi, tư vấn em xíu.
Nếu em muốn nhận làm thêm kế toán ngoài giờ ở các công ty (nhận giấy tờ về nhà làm) thì yêu cầu phải có chứng chỉ gì không và quy định gì?
Theo quy định nào?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 4, 2018

account_box admin

6 thoughts on “Cả nhà ơi, tư vấn em xíu. Nếu em muốn nhận làm thêm kế toán ngoài giờ ở các công…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *