Trước giờ mình cứ nghĩ nộp tờ khai đăng ký mã số thuế người phụ thuộc qua mạng l…

Trước giờ mình cứ nghĩ nộp tờ khai đăng ký mã số thuế người phụ thuộc qua mạng là xong nhưng sau mới biết phải nộp bản cứng của tờ khai tổng hợp lên bộ phận 1 cửa (cái này ko nộp qua mạng được) ???. Có bác nào nhầm lẫn giống em ko???

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 3, 2018

account_box admin

9 thoughts on “Trước giờ mình cứ nghĩ nộp tờ khai đăng ký mã số thuế người phụ thuộc qua mạng l…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *