chi m hoi ve thu nhập ca nhan người ld trong năm lam bên cty e 2 tháng sau đo l…

chi m hoi ve thu nhập ca nhan
người ld trong năm lam bên cty e 2 tháng
sau đo làm ơ cty khác 1 tháng
thi co làm dc bang cam kết ko khau trư thuê ko ah

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 3, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *