các anh chị cho em hỏi bên có lịch nghi tết từ 28 đến ngày 4 tết , có trùng vào …

các anh chị cho em hỏi bên có lịch nghi tết từ 28 đến ngày 4 tết , có trùng vào ngày cn ,
Cho em hỏi ngày cn có được tính vào lương không ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 3, 2018

account_box admin

3 thoughts on “các anh chị cho em hỏi bên có lịch nghi tết từ 28 đến ngày 4 tết , có trùng vào …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *