Bên cty mình có 2 hợp đồng,trong đó 1 HĐ được chia làm 3 đợt thanh toán, khách h…

Bên cty mình có 2 hợp đồng,trong đó 1 HĐ được chia làm 3 đợt thanh toán, khách hàng đã thanh toán 2 đợt từ tháng 7 và tháng 9 – 2017, nhưng đến giờ bên mình vẫn chưa xuất hóa đơn cho họ các khoản đó (hợp đồng chưa nghiệm thu và đang tạm hoãn nên chưa thanh toán lần 3).
1 HĐ khác thì chia làm 2 đợt thanh toán, đợt 1 nhận thanh toán nhưng vẫn chưa xuất hóa đơn, đợt 2 thanh toán xong thì xuất hóa đơn 2 đợt (1 hóa đơn tổng giá trị hợp đồng)
Tất cả 2 hợp đồng trên dưới 20tr và được thanh toán bằng ngân hàng. Anh/ chị tư vấn giúp em cách giải quyết này với. Em xin cám ơn ạ !

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 3, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Bên cty mình có 2 hợp đồng,trong đó 1 HĐ được chia làm 3 đợt thanh toán, khách h…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *