Chào tháng 3! Chúc anh, chị, em kế toán hoàn thành nhiệm vụ. P/S: Muốn share th…

Chào tháng 3!
Chúc anh, chị, em kế toán hoàn thành nhiệm vụ.

P/S: Muốn share thì không cần phải hỏi nhé.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 2, 2018

account_box admin

7 thoughts on “Chào tháng 3! Chúc anh, chị, em kế toán hoàn thành nhiệm vụ. P/S: Muốn share th…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *