Anh chị cho em hỏi: Công ty chuyển từ cổ phần sang TNHH thì con dấu mình làm thế…

Anh chị cho em hỏi: Công ty chuyển từ cổ phần sang TNHH thì con dấu mình làm thế nào ạ?
Có tự đi làm con dấu mới được không ạ. Dấu cũ có phải nộp lại cho công an không ạ
Em cám ơn ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 2, 2018

account_box admin

9 thoughts on “Anh chị cho em hỏi: Công ty chuyển từ cổ phần sang TNHH thì con dấu mình làm thế…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *