Mọi người ơi cho e hỏi xíu. E đang làm ở một cửa hàng điện gia dụng.Ở cửa hàng c…

Mọi người ơi cho e hỏi xíu. E đang làm ở một cửa hàng điện gia dụng.Ở cửa hàng có 3 xe đi bán và 3 chi nhánh nhỏ.E mới vào làm nhưng số liệu hàng hóa thì từ đầu năm 2017 chưa ai làm hết.xếp muốn e tính hàng hóa của từng xe và chi nhánh.O day e chỉ có hàng giao cho các xe đó chứ ko có biết hàng xuất được là bao nhiêu.jo có cách nào làm cho nhanh ko mọi ng giup e với

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 1, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *