em làm ở htx nông nghiệp chỉ có duy nhất là dịch vụ thủy lợi, cuối n…

em làm ở htx nông nghiệp chỉ có duy nhất là dịch vụ thủy lợi, cuối năm 2016 được ubnd huyện bàn giao kênh mương trị giá 8 tỷ đồng, mà kênh mương này chỉ để phục vụ dân tưới tiêu nước chứ ko tạo ra doanh thu gì cả, nếu trích khấu hao thì theo thông tư 162 của btc quy định thời gian khấu hao với kênh mương là 20 năm, tỷ lệ kh 5%, vậy 1 năm la 400tr.
đk n154/c214.
vậy cp 400tr này có được tính vào để xác định kqkd ko?
mong cả nhà ai biết giúp đỡ em với. em xin cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 1, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *