em có cái hóa đơn máy tính từ tháng 11/2017 quyên không kê khai quý 4/2017, giờ …

em có cái hóa đơn máy tính từ tháng 11/2017 quyên không kê khai quý 4/2017, giờ kê khai quý hạch toán quý 1/2018 có được không ạ ???

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 1, 2018

account_box admin

One thought on “em có cái hóa đơn máy tính từ tháng 11/2017 quyên không kê khai quý 4/2017, giờ …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *