Anh chị ơi cho em hỏi chút ạ. Có anh chị nào làm ở bên công ty xây dựng mà phải …

Anh chị ơi cho em hỏi chút ạ. Có anh chị nào làm ở bên công ty xây dựng mà phải lập mẫu Phiếu thu thập thông tin về kết quả hoạt động xây dựng của cục Thống kê ko ạ. Hôm nay em có nhận dk thư của bên cục thống kê yêu cầu phải làm mẫu này và nộp theo từng quý. mà em chưa hiểu gì. Em cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 1, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *