Anh chị có ai có báo cáo tài chính ,phiếu thu,chi.ủy nhiệm thu,ủy nhiệm chi,cân…

Anh chị có ai có báo cáo tài chính ,phiếu thu,chi.ủy nhiệm thu,ủy nhiệm chi,cân đối kế toán ,luân chuyển tiền tệ hai năm 2016 và 2017 không cho em xin với ạ. Em cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 1, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *