1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người…

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người lao động có hành vi thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

Công ty mình có nhiều người không muốn đóng bảo hiểm. Thỏa thuận thế nào đây cả nhà??

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 1, 2018

account_box admin

2 thoughts on “1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *