Ngày nghỉ tết có hưởng lương bao gồm phụ cấp hay lương cơ bản? Lương và Thưởng T…

Ngày nghỉ tết có hưởng lương bao gồm phụ cấp hay lương cơ bản?
Lương và Thưởng Tết này có phải đóng BHXH không ?
Mời A/C cs hi

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 28, 2018

account_box admin

12 thoughts on “Ngày nghỉ tết có hưởng lương bao gồm phụ cấp hay lương cơ bản? Lương và Thưởng T…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *