Chào các ac. em hỏi 1 vấn đề. E đang làm BCTC quí IV thì phát hiện ra …

Chào các ac.
em hỏi 1 vấn đề. E đang làm BCTC quí IV thì phát hiện ra quí I hạch toán bị sai. Vậy bây giờ em nên điều chỉnh bút toán vào kì nào ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 28, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *