Cả nhà cho mình hỏi về quyết toán thuế TNCN đối với người có thu nhập 2 nơi. Cty…

Cả nhà cho mình hỏi về quyết toán thuế TNCN đối với người có thu nhập 2 nơi. Cty mình có ký hợp đồng 1 năm với 1 người, lương đến mức phải nộp thuế, và làm được mấy tháng 2017 rồi. Người này đã có thu nhập tại nơi khác và đăng ký thuế tại đấy rồi. Nhưng trong năm mình không có khấu trừ 10% tháng nào cả. Mọi năm cứ cuối năm mình làm quyết toán luôn vì cty ít phải nộp thuế TNCN chỉ 1 2 trường hợp. Vậy trường hợp này mình phải làm ntn được có đưa vào quyết toán được không !

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 28, 2018

account_box admin

6 thoughts on “Cả nhà cho mình hỏi về quyết toán thuế TNCN đối với người có thu nhập 2 nơi. Cty…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *