Anh chị ơi cho em hỏi chút: nghỉ thai sản có chế độ bảo hiểm xã hội nhưng vẫn h…

Anh chị ơi cho em hỏi chút: nghỉ thai sản có chế độ bảo hiểm xã hội nhưng vẫn hưởng lương cơ bản. Có quy định nào về vấn đề này ko, Nếu chị lương như vậy có bị sai ko ạ
Em xin phép đăng cái ảnh cho đỡ trôi bài

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 28, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Anh chị ơi cho em hỏi chút: nghỉ thai sản có chế độ bảo hiểm xã hội nhưng vẫn h…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *