Lương 6tr5 đóng BHXH Lương 8tr không đóng BHXH Cùng 1 công ty Anh chị chọn lương…

Lương 6tr5 đóng BHXH
Lương 8tr không đóng BHXH
Cùng 1 công ty
Anh chị chọn lương nào ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 27, 2018

account_box admin

23 thoughts on “Lương 6tr5 đóng BHXH Lương 8tr không đóng BHXH Cùng 1 công ty Anh chị chọn lương…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *