Cả nhà cho em hỏi tý về xây dựng. Em cũng làm kế toán xây dựng rồi. Nhưng 154 củ…

Cả nhà cho em hỏi tý về xây dựng. Em cũng làm kế toán xây dựng rồi. Nhưng 154 của em là nó đi theo công trình, công trình nào mà chưa nghiệm thu quyết toán xong thì nó mới còn 154 từ năm trước. Den nam sau Can cu tiep tập hợp chi phí cho công trình đó, sau đó từ 154 sang 632 xác định giá vốn. Cơ mà em mới nhận BCTC của công ty xd này, yêu cầu kt cũ đưa chi tiết 154 2016, nhưng qua bàng này thì em lại thấy 1 số công trình đã làm xong, 2017 ko còn xuất hoá đơn nữa, mà lại còn 154. Hay như 154 ở vật liệu là cái gì. Hay do em còn non kém lên k hiểu được cái 154 này ạ. Bậc tiền bối giúp em với. E cảm ơn ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 27, 2018

account_box admin

6 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi tý về xây dựng. Em cũng làm kế toán xây dựng rồi. Nhưng 154 củ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *