Anh chị cho em hỏi. Cty em 2017 có ký HĐLĐ nhưng toàn ký thời vụ 3 tháng. Mà mức…

Anh chị cho em hỏi. Cty em 2017 có ký HĐLĐ nhưng toàn ký thời vụ 3 tháng. Mà mức lương tổng cả năm mỗi người chưa đến 108tr để đóng thuế TNCN. Vậy bây giờ ngoài mẫu 02 em phải làm gì nữa để bổ sung vào hồ sơ cho hợp lý ạ ?
Cảm ơn anh chín đã quan tâm !

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 27, 2018

account_box admin

25 thoughts on “Anh chị cho em hỏi. Cty em 2017 có ký HĐLĐ nhưng toàn ký thời vụ 3 tháng. Mà mức…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *