Em ở HCM. Cty em mới chuyển địa điểm sang quận khác, cho em hỏi thủ tục chuyển h…

Em ở HCM. Cty em mới chuyển địa điểm sang quận khác, cho em hỏi thủ tục chuyển hồ sơ bảo hiểm ntn ạ? Cám ơn anh chị

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 26, 2018

account_box admin

One thought on “Em ở HCM. Cty em mới chuyển địa điểm sang quận khác, cho em hỏi thủ tục chuyển h…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *