cho em hỏi làm báo cáo tài chính cho công ty thương mại, phát sinh trung bình 3 …

cho em hỏi làm báo cáo tài chính cho công ty thương mại, phát sinh trung bình 3 hóa đơn đầu ra/tháng, mà làm từ a-z từ hạch toán chứng từ đến lên báo cáo thì tầm bao nhiêu tiền vậy các bác?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 26, 2018

account_box admin

19 thoughts on “cho em hỏi làm báo cáo tài chính cho công ty thương mại, phát sinh trung bình 3 …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *