Anh chị cho hỏi:bên em công ty sản xuất. Hóa đơn đầu vào nguyên liệu rất nhiều d…

Anh chị cho hỏi:bên em công ty sản xuất. Hóa đơn đầu vào nguyên liệu rất nhiều do nhập hàng từ các vông ty có vốn nước ngoài 95% phải lấy hóa đơn. Nhưng đầu ra lại rất ít.
Vấn đề hiện tại tồn kho nguyên liệu quá nhiều thì xử lý như nào cho hợp lý ạ.
(Tinh dầu, dầu nền, các chất phụ gia: phẩm màu, tạo ẩm, tạo bọt,muối….)
ảnh mang tính chất chống trôi bài ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 26, 2018

account_box admin

8 thoughts on “Anh chị cho hỏi:bên em công ty sản xuất. Hóa đơn đầu vào nguyên liệu rất nhiều d…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *