Anh chị cho em hỏi tháng 5/2016 bên cty em có mua 1 xe máy đào trị giá 700 triệu…

Anh chị cho em hỏi tháng 5/2016 bên cty em có mua 1 xe máy đào trị giá 700 triệu đến tháng 5/2017 bên em mua thêm 1 búa đập máy đào trị giá 190 triệu để gắn thêm vào máy đào, như vậy phần búa đục này có được cộng vào xe máy đào để tăng giá trị tài sản xe lên không ạ? em cảm anh chị.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 26, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *