Trong group có anh chị nào làm nghiệp vụ về xuất khẩu không ạ? Cho e xin ảnh hệ …

Trong group có anh chị nào làm nghiệp vụ về xuất khẩu không ạ? Cho e xin ảnh hệ thống chứng từ của 1 nghiệp vụ bán hàng được không ạ (từ phiếu xuất kho đến hóa đơn bán hàng, giấy báo Có…). Em cảm ơn rất nhiều! Help me,plz!!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 25, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *