?Hộp gì mà trông xinh thế Xin thưa rằng hộp yến Cái hộp nhìn rất là xinh. Xinh …

?Hộp gì mà trông xinh thế
Xin thưa rằng hộp yến
Cái hộp nhìn rất là xinh.
Xinh không xinh thì cùng dắt nhau mua.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 25, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *