Anh chị cho e hỏi với ạ. Xuất hoá đơn bán hàng mà chưa xuất kho (chưa có phiếu x…

Anh chị cho e hỏi với ạ. Xuất hoá đơn bán hàng mà chưa xuất kho (chưa có phiếu xuất) có ghi nhận doanh thu được ko.
Cuối kỳ kiểm kê có được coi là hàng hoá thừa ko ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 24, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *