Mình có vài câu hỏi về thuế thu nhập cá nhân, bạn nào biết giải đáp giúp mình. T…

Mình có vài câu hỏi về thuế thu nhập cá nhân, bạn nào biết giải đáp giúp mình. Thank all !!!
1. Đăng ký người phụ thuộc cho nhân viên công ty tính giảm trừ của năm 2017 vào tháng 02/2018 (năm 2018 mình chưa đăng ký người phụ thuộc lần nào) thì Lần đăng ký là lần tiếp theo của năm 2017 hay là Lần 1 của năm 2018.
2. Thời hạn đăng ký người phụ thuộc của năm 2017 có phải vẫn là 20/03/2018 không? Mình thấy bên Thuế có nói đến thời điểm 31/12/2017 và xem trên mạng thì thời điểm 31/12/2017 chỉ áp dụng cho người phụ thuộc khác như: anh chị em ruột, ông nội, bà nội…
3. Năm 2017 mình đã đăng ký người phụ thuộc được 7 lần, nộp qua trang “nhantokhai” của Tổng cục thuế thành công. Mình cũng đã nhờ người phụ trách cấp mã số thuế người phụ thuộc của Cục Thuế HP (bên mình Cục Thuế TP quản lý) gửi cho danh sách đăng ký giảm trừ gia cảnh của Công ty mình và thấy đã đăng ký thành công. Nhưng hôm nay (23/02/2018) mình gọi lên bộ phận 1 cửa của Cục Thuế HP để hỏi thì họ bảo phải gửi bảng tổng hợp đăng ký (bản cứng) lên cơ quan Thuế thì mới đăng ký được, mình gửi qua mạng chỉ là được cấp MST cho người phụ thuộc thôi.
4. Mình đăng ký giảm người phụ thuộc của nhân viên đã nghỉ việc (giảm trừ đến hết Tháng 12/2017) để họ đăng ký tiếp ở Cty mới (Cty mới bắt đầu giảm trừ từ Tháng 01/2018) vào tháng 02/2018 thì toàn báo lỗi.
5. Công ty mình có nhân viên ban đầu thử việc 2 tháng, mình đã khấu trừ thuế TNCN 10% 2 tháng thử việc đó. Về sau được ký hợp đồng chính thức. Mình có thông báo là bạn ý phải tự đi quyết toán Thuế TNCN nhưng do thủ tục hơi phức tạp nên mình định làm thế này: Cho bạn ý làm cam kết mẫu 02 và đến cuối năm quyết toán mình tính lại số thuế phải nộp của bạn ý (coi như khấu trừ thừa 2 tháng thử việc vì lương của bạn ý hàng tháng chưa đến 9.000.000/tháng) có được không?

Help me pls !!!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 23, 2018

account_box admin

14 thoughts on “Mình có vài câu hỏi về thuế thu nhập cá nhân, bạn nào biết giải đáp giúp mình. T…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *