Hi cả Nhà ! Tôi mới viết lại “QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC DÀNH CHO CÔNG TY MỚI THÀNH L…


Hi cả Nhà !

Tôi mới viết lại “QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC DÀNH CHO CÔNG TY MỚI THÀNH LẬP”

https://drive.google.com/file/d/0B364d-WPnBHmSFJFMG1kcXRRVHpFeGFBWm1iYWVxRkxLMmZB/view?usp=sharing

Tài liệu nhằm hỗ trợ 1 phần nào đó cho các kế toán viên công tác ban đầu của kế toán, tài liệu chia sẻ miễn phí cho cộng đồng, không thu phí dưới mọi hình thức.

^^ hy vọng sẽ giúp ích gì đó cho các bạn. Tài liệu còn nhiều thiếu xót mong các bạn bổ sung và hỗ trợ thêm nhé.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 23, 2018

account_box admin

One thought on “Hi cả Nhà ! Tôi mới viết lại “QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC DÀNH CHO CÔNG TY MỚI THÀNH L…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *