chào mọi người. E mới vào công ty . Nhưng đang làm bctc. e lại chưa có kinh nghi…

chào mọi người. E mới vào công ty . Nhưng đang làm bctc. e lại chưa có kinh nghiệm làm bctc. Mong mọi người giúp đỡ e với

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 23, 2018

account_box admin

5 thoughts on “chào mọi người. E mới vào công ty . Nhưng đang làm bctc. e lại chưa có kinh nghi…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *