Chào cả nhà, mọi người hạch toán nghiệp vụ sau ra sao ạ: Cty A mua 2 loại thép: …

Chào cả nhà, mọi người hạch toán nghiệp vụ sau ra sao ạ:
Cty A mua 2 loại thép: 10 tấn D12 và 15 tấn D20 cùng đơn giá 12.000/kg được cân bằng phiếu cân của nhà máy. Nhưng khi bán cho khách hàng B thì bên khách hàng B yêu cầu cân lại bằng cân đồng được khối lượng: thép D12 tăng thêm 15 kg, thép D20 giảm 70 kg.( đơn giá bán ra là 12.300/kg)

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 22, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *