Các anh chị ơi cho e hỏi chút là công ty e thuê nhà xưởng 8.000.000/tháng nhưng …

Các anh chị ơi cho e hỏi chút là công ty e thuê nhà xưởng 8.000.000/tháng nhưng ko có hoá đơn thì e có được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp ko ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 22, 2018

account_box admin

7 thoughts on “Các anh chị ơi cho e hỏi chút là công ty e thuê nhà xưởng 8.000.000/tháng nhưng …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *