Mọi người cho em hỏi. Em làm hồ sơ giải thể, đã nộp quyết định giải thể và nộp l…

Mọi người cho em hỏi. Em làm hồ sơ giải thể, đã nộp quyết định giải thể và nộp luôn bộ bctc băm 2017 vào tháng 9. Giờ đang chờ cán bộ thuế gọi lên làm việc. Em đã gọi cho cán bộ thuế rồi nhưng họ bảo chờ. Vậy giờ em có cần báo cáo thuế định kỳ nữa không. Nhờ anh chị chỉ giúp em với

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 21, 2018

account_box admin

One thought on “Mọi người cho em hỏi. Em làm hồ sơ giải thể, đã nộp quyết định giải thể và nộp l…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *