Cho em nhờ các anh chị trong nhóm giúp. dntn đã lên cty thì mình cần làm gì để n…

Cho em nhờ các anh chị trong nhóm giúp. dntn đã lên cty thì mình cần làm gì để nộp cơ quan thuế. và muốn sử dụng lại hoá đơn cũ thì làm sao các anh chị. xin giúp với

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 21, 2018

account_box admin

4 thoughts on “Cho em nhờ các anh chị trong nhóm giúp. dntn đã lên cty thì mình cần làm gì để n…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *