Cho e hỏi cả nhà có ai học cao học của trường kinh tế quốc dân hoặc học viện tài…

Cho e hỏi cả nhà có ai học cao học của trường kinh tế quốc dân hoặc học viện tài chính e xin ít kinh nghiệm ạ! Trong 2 trường này thì trường nào thuận lợi hơn?? E phân vân quá

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 21, 2018

account_box admin

3 thoughts on “Cho e hỏi cả nhà có ai học cao học của trường kinh tế quốc dân hoặc học viện tài…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *