anh chị giúp em với ạ ! lần đầu tiên em làm BCTC. anh chị xem giúp em thế này đã…

anh chị giúp em với ạ ! lần đầu tiên em làm BCTC. anh chị xem giúp em thế này đã ổn chưa ạ ? em thấy bên phần dư có 2 đang còn số dư như vậy có phải do em chưa kết chuyển hết không ạ ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 21, 2018

account_box admin

3 thoughts on “anh chị giúp em với ạ ! lần đầu tiên em làm BCTC. anh chị xem giúp em thế này đã…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *