Cần 1 kế toán trưởng làm việc tại điện bàn. 1. Kinh nghiệm trong lĩnh vực thương…

Cần 1 kế toán trưởng làm việc tại điện bàn.
1. Kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại, sản xuất
2. biết sử dụng phần mềm fast càng tốt

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 15, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Cần 1 kế toán trưởng làm việc tại điện bàn. 1. Kinh nghiệm trong lĩnh vực thương…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *