Nhờ các anh chị chỉ giáo giúp em ạ. Công ty em mua giỏ quà biếu tết lấy hoá đơn …

Nhờ các anh chị chỉ giáo giúp em ạ. Công ty em mua giỏ quà biếu tết lấy hoá đơn trực tiếp. Vậy để được tính vào chi phí hợp lý thì phải xuất hoá đơn, em xuất 1 lần ngần ấy giỏ cho công ty em và đính kèm danh sách khách hàng đi biếu được không ạ? Hoá đơn đầu vào không thuế thì khi xuất hoá đơn biếu tặng đầu ra có cần phai tinh thue không ạ và cách hạch toán thế nào ạ? Em cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 13, 2018

account_box admin

One thought on “Nhờ các anh chị chỉ giáo giúp em ạ. Công ty em mua giỏ quà biếu tết lấy hoá đơn …”

  • Giỏ trên 200k 1 khách thì xuất mỗi khách 1 tờ HĐ nha. Bên mình tặng khách thùng bia xuất mỏi tay. Còn vụ V hoá đơn trực tiếp mình k rõ, bên mình đầu vào 10, thì xuất ra 10%, v cho vào cp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *