Các bác kế ơi cho e hỏi chút ạ! 1, Theo điều khoản 2.1.1 thì tháng 1 có được…

Các bác kế ơi cho e hỏi chút ạ!
1, Theo điều khoản 2.1.1 thì tháng 1 có được nhận nguyên lương cơ bản là 5.000.000₫ không ạ?
(Sẽ xét lương vào tháng thứ 2 và 3) là như thế nào ạ?
2, Điều 2.1.2 doanh thu đc hưởng % đây là từ 50.000.000₫ trở lên nghĩa là ntn ạ?
Các bác kế thông não hộ e phát
Doanh thu của e được 97.000.000₫ thì lương của e đc bao nhiêu ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 13, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *