Cách tự khắc phục lỗi khóa Java khi sử dụng Khai thuế hoặc Nộp thuế. Em mong bức…

Cách tự khắc phục lỗi khóa Java khi sử dụng Khai thuế hoặc Nộp thuế.
Em mong bức ảnh này hữu ích cho anh/chị trong đợt kê khai này 😀
– Nên sử dụng Java 7 update 79 trên trang TCT (để có thể dễ dàng gửi đính kèm phụ lục như Thuyết minh BCTC)
– Sau khi cài đặt xong, mở Start Menu, tìm chọn Configure Java
– Java Control Panel hiện lên, chọn tab Security
– Tiếp đến chọn Edit Site List

Cửa sổ Exception Site List hiện lên, Anh/chị điền các địa chỉ website của TCT như dưới để cho phép Java hoạt động (Lưu ý ghi đúng và đủ địa chỉ web http:// và https://)

Https://nopthue.gdt.gov.vn
Http://nhantokhai.gdt.gov.vn
Http://thuedientu.gdt.gov.vn (dành cho NNT tại Bắc Ninh và Phú Thọ)

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 12, 2018

account_box admin

One thought on “Cách tự khắc phục lỗi khóa Java khi sử dụng Khai thuế hoặc Nộp thuế. Em mong bức…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *