Theo anh chị nên chọn cty có kế toán trưởng để học hỏi kinh nghiệm hay vào những…

Theo anh chị nên chọn cty có kế toán trưởng để học hỏi kinh nghiệm hay vào những cty nhỏ tự mình làm hết. E đang vân phân vì trước giờ đều là tự làm. Nhiều lúc nghĩ muốn có người hướng dẫn. Liệu đi học thêm ngoài có được không ạ ??

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 10, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *