Nếu là bạn, bạn sẽ chọn phương án nào??? Phương án 1: làm kế toán tổng hợp, vừa …

Nếu là bạn, bạn sẽ chọn phương án nào???
Phương án 1: làm kế toán tổng hợp, vừa thuế, vừa nội bộ kiêm thủ quỹ kiêm quản lý văn phòng lương tháng 10tr thưởng cuối năm 15 tháng lương( một tháng có 6 ngày nghỉ)
Phương án 2: làm kế toán trưởng của một doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực dịch vụ chủ yếu phân phối lương 17tr chưa kể thưởng doanh thu mỗi tháng thêm khoảng 2-3 tr tuỳ tháng( 1 tháng nghỉ 4 ngày)
Nên chọn p/án nào đây????

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 9, 2018

account_box admin

One thought on “Nếu là bạn, bạn sẽ chọn phương án nào??? Phương án 1: làm kế toán tổng hợp, vừa …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *