Mn cho em hỏi với Công ty em nhập khẩu 2 máy sản xuất(Máy ép củi mùn cưa) khi về…

Mn cho em hỏi với
Công ty em nhập khẩu 2 máy sản xuất(Máy ép củi mùn cưa) khi về cảng đã phát sinh chi phí phạt lưu kho bãi. Mình ít liên quan đến NK xin hỏi mọi người khoản phạt trên có được tính vào chi phí k0 nhỉ. Định khoản nghiệp vụ như này thế nào hả các anh/chị/cô/chú?
Mong các mn có kinh nghiệm chia sẻ giúp em!!!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 9, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Mn cho em hỏi với Công ty em nhập khẩu 2 máy sản xuất(Máy ép củi mùn cưa) khi về…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *