em đang làm quyết toán thuế tncn 2017,cả nhà mình có bạn nào có file excell để …

em đang làm quyết toán thuế tncn 2017,cả nhà mình có bạn nào có file excell để đổ vào phần mềm HTKK cho mình xin với. em cảm ơn nhiều lắm ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 8, 2018

account_box admin

2 thoughts on “em đang làm quyết toán thuế tncn 2017,cả nhà mình có bạn nào có file excell để …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *