Các tiền bối ơi cho em hỏi cái này với ạ, em kết xuất file đăng kí MST cá nhân b…

Các tiền bối ơi cho em hỏi cái này với ạ, em kết xuất file đăng kí MST cá nhân ban đầu là itax viewer 1.1.4, thì nó báo là “Cấu trúc tệp hồ sơ không đúng, không có thẻ dữ liệu loại kê khai”, sau đó e tải itax viewer 1.4.3, thì nó lại báo là mã hồ sơ (999) hoặc phiên bản (1.0.0) không đúng

Các vị tiên bối ai biết bảo em với nhé

Em cảm ơn rất nhiều ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 8, 2018

account_box admin

4 thoughts on “Các tiền bối ơi cho em hỏi cái này với ạ, em kết xuất file đăng kí MST cá nhân b…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *