Nhà mình cho e hỏi có ai đã làm thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ng…

Nhà mình cho e hỏi có ai đã làm thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam chưa hướng dẫn hộ e với ạ. E cảm ơn ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 7, 2018

account_box admin

10 thoughts on “Nhà mình cho e hỏi có ai đã làm thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ng…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *