Các tiền bối cho e hỏi nhà e có hóa đơn tiền điện gộp từ tháng 7 tớ…

Các tiền bối cho e hỏi nhà e có hóa đơn tiền điện gộp từ tháng 7 tới tháng 12 .Ngày hóa đơn là 31/12/2017 số tiền la của 6 tháng,bên e cũng chưa thanh toán .Giờ e hạch toán ntn cho đúng a.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 7, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Các tiền bối cho e hỏi nhà e có hóa đơn tiền điện gộp từ tháng 7 tớ…”

  • chị hạch toán hóa đơn đúng ngày, nội dung ghi là tiền điện t7- t12 tùy thuộc mục đích dùng điện cho bộ phận nào để hạch toán và phân chia cp

  • theo em, quay lại các tháng hạch toán chi phí 64/335 để phản ánh CP thực tế PS (có thể căn cứ vào thông báo tiền điện hàng tháng để hạch toán), rồi tới tháng 12 hạch toán 335/112 (căn cứ vào HĐơn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *