Cả nhà ơi. Mn tư vấn giúp e với. Thưởng lương tháng 13 thì khấu trừ thuế ntn ạ?…

Cả nhà ơi. Mn tư vấn giúp e với. Thưởng lương tháng 13 thì khấu trừ thuế ntn ạ? E chuyển cùng ngày vs lương tháng 1.2018 vậy có phải cộng chung vào bảng lương để tính thuế k ạ?
Có nên chuyển vào 1 ngày hay tách ra 2 ngày k ạ?
Mn tư vấn giúp e với!!!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 7, 2018

account_box admin

16 thoughts on “Cả nhà ơi. Mn tư vấn giúp e với. Thưởng lương tháng 13 thì khấu trừ thuế ntn ạ?…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *