Bên mình muốn dùng hoá đơn điện tử. Bên m mới thành lập và là viện chất lượng th…

Bên mình muốn dùng hoá đơn điện tử. Bên m mới thành lập và là viện chất lượng thuộc hội liên hiệp khoa học công nghệ. Cho m hỏi bêb m có đc sử dụng hoá đơn đt k và thủ tục ntn. M cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 7, 2018

account_box admin

3 thoughts on “Bên mình muốn dùng hoá đơn điện tử. Bên m mới thành lập và là viện chất lượng th…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *