gddt.baohiemxahoi.gov.vn

Cả nhà cho em hỏi có anh chị nào hỗ trợ bên trang https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn/ không ạ? Sao em không đổi mật khẩu hay cập nhật thông tin chữ ký số gì được hết, thế là không nộp hồ sơ gì được luôn.
Ai giúp em với, em cảm ơn!

gddt.baohiemxahoi.gov.vn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 6, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *